IMG_0521.jpg

Det är onsdag och på agendan stod Skolbesök. Under dagen har vi alla varit ute på skolbesök. I detta blogginlägg kan ni läsa om besöket på Bohunt med drygt 1700 elever i åldrarna 11-16.

Bohunt är en framgångsrik skola. Enligt den klassiska synen på framgång som betyg placerar skolan sig i toppen nationellt. På skolan pratar man dock inte om framgångar i termer om betyg. Här ser man det som en framgång att kunna erbjuda ett brett utbud av idrottsaktiviteter, att kunna genomföra expeditioner med eleverna, att kunna erbjuda möjligheter till god språkutbildning och att ser framgångar i hur elever får uppdrag i offentliga sammanhang.

 

 

 

Det är även en skola som kommit långt med sin ikt-satsning. Eleverna har inte något eget verktyg utan istället har de olika ämnessalarna anpassats efter vad lärare och elever kan ha behov av i ämnet. Musiksalarna är exempelvis utrustade med en mängd stationära Mac-datorer för att kunna producera musik, i tech-salarna finns olika varianter av PC för programmering och iPads går att boka av lärarna oavsett ämne. Då det är en annan väg än den vi i Hallsberg gått vore det intressant att höra mer om tanke, målbild och genomförande. Neil Pittaway, head of school, har samtidigt en stark poäng i att inte fokusera för mycket på att diskutera saken. "ICT should not be a bolt on to education, it is part of the natural developement of society". Med denna syn vore det märkligt att begränsa eleverna till ett verktyg oavsett situation.

 

 

 

 

Tre frågor att ta med sig:

  1. Den verksamhetsnära ikt-satsningen - Neil Pittaway berättelse om skolans resa och IKT-utveckling är tydligt verksamhetsnära. Lärarna är de självklara experterna och klassrummen elevernas arbetsplats i vardagen. Givetvis ska de ha inflytande i utformning och satsningar. Hur kan vi arbeta i Hallsberg för att få en mer verksamhetsnära IKT-satsning?

  2. Den positiva spiralen - Jag har vid tidigare skolbesök utomlands slagits om hur ovanliga vi i Sverige verkar vara med att inte skylta med våra framgångar. Jag vet flertalet exempel på framgångsrika pedagoger men enbart för att jag arbetar med dem. Varför skyltar vi inte mer med våra framgångsexempel? Varför har inte vi anslagstavlor med artiklar där verksamhetens framgångar rosas? Om vi kan bli bättre på detta tror jag att såväl skolkultur som arbetsmiljö kan påverkas i positiv riktning och bli en del i att bygga en positiv spiral. 
  3. Under skolbesöket guidades vi helt av elever. Vi hade även en elevledd workshop om GarageBand. Detta ligger helt i linje med skolans idé om att människor växer med förväntningar och ansvar. Eleverna vi mötte idag skötte sina uppgifter klanderfritt. Som resultat av dagens workshop har jag, Catharina och Åsa startat ett iPad-band. Vi kan spela vilka instrument som helst men ännu har ingen tagit rollen som sångare. Finns det någon som vill boka ett instrumentalband?

 

 


email

 

 

Vi som åker:

Joacim Karlsson, lärare Transtenskolan

Joacim.karlsson@hallsberg.se

Alexander Östring, IT-tekniker Bildningsförvaltningen

alexander.ostring@hallsberg.se

Anders Jidsjö, lärare Transtenskolan

anders.jidsjo@hallsberg.se

Anna Garp, förskollärare Förskolan Stocksätter

anna.garp@hallsberg.se

Anna-Karin Goddard, lärare Östansjö skola

anna-karin.goddard@hallsberg.se

Anneli Sunnari, lärare Folkasboskolan

anneli.sunnari@hallsberg.se

Björn Eklund, specialpedagog Sköllersta skola

bjorn.eklund@hallsberg.se

Camilla Edlund, barnskötare Förskolan Treudden

camilla.eklund.edlund@hallsberg.se

Carina Koutakis, utvecklingssamordnare Bildningsförvaltningen

carina.koutakis@hallsberg.se

Caroline Schreiber, rektor Sköllersta skola

caroline.schreiber@hallsberg.se

Cecilia Lindskog, rektor Transtenskolan

cecilia.lindskog@hallsberg.se

Elenor Elofsson, förskollärare Förskolan Tallbacken

elenor.elofsson@hallsberg.se

Ermina Thuresson, förskollärare Förskolan Ekhagen

ermina.thuresson@hallsberg.se

Mattias Blomfeldt, förskollärare Förskolan Björkängen.

mattias.blomfeldt@hallsberg.se

Frank Lind, lärare Folkasboskolan

frank.lind@hallsberg.se

Greta Åkesson, lärare Sköllersta skola

greta.akesson@hallsberg.se

Hanna Henriksen, lärare Långängskolan

hanna.henriksen@hallsberg.se

Ingela Näslund, förskollärare Förskolan Vibytorp

ingela.naslund@hallsberg.se

Isabelle Djus, förskollärare Förskolan Gullvivan

isabelle.djus@hallsberg.se

Jenny Jonsson, lärare Fredriksbergskolan

jenny.jonsson@hallsberg.se

Joakim Hammarlund, lärare Stocksätterskolan

joakim.hammarlund@hallsberg.se

Lena Hjärtsjö Larsson, lärare Östansjö skola

lena.hjartsjo.larsson@hallsberg.se

Madelene Glad, förskollärare Förskolan Hjorten

madelene.glad@hallsberg.se

Malin Larsson: IT-pedagog vid centrala elevhälsan i Hallsbergs kommun.

malin.e.larsson@hallsberg.se

Maria Olofsson, förskollärare Förskolan Hässleberg

maria.olofsson@hallsberg.se

Marie Rundberg, rektor Östansjö skola

marie.rundberg@hallsberg.se

Nils Mikaelsson, lärare Stocksätterskolan

nils.mikaelsson@hallsberg.se

Philip Svidén, lärare Folkasboskolan

philip.sviden@hallsberg.se

Regina Lang, förskollärare Förskolan Vibytorp

regina.lang@hallsberg.se

Sandra Olsson, förskollärare Förskolan Sagobacken

sandra.olsson@hallsberg.se

Sofie Billström, förskolechef Förskoleområde 3 centrala Hallsberg

sofie.billstrom@hallsberg.se

Stina Ohlsson, specialpedagog Hallsberg

stina.ohlsson@hallsberg.se

Tomas Yngström, lärare Långängskolan

tomas.yngstrom@hallsberg.se

Tommy Rosmark, fritidspedagog Långängskolan

tommy.rosmark@hallsberg.se

Veronica Persson Fredin, förskollärare Förskolan Björkängen

veronica.persson.fredin@hallsberg.se