IMG_0521.jpg

Bussen tar oss genom ett regnigt och grått London. Trafiken är tät på sina håll och resan tar längre tid än vad som planerat. Lite försenade är vi så framme i Londons norra ytterkant. Omgivningen känns mer som en liten småstad och centrala London känns aningen avlägset. En kort promenad och vi befinner oss vid målet för dagen, Shacklewell Primary School i Hackney. Utsidan visar tydligt att det är en skola det handlar om och att den är för yngre elever. Färgglada konstverk pryder gångvägen in, en infotavla för föräldrar står utanför och en stor skylt talar om vilken skola vi kommit till.

 

Mycket är likt de skolor vi ser hemma men en skillnad är påfallande, det enormt höga staketet. Väl inne fortsätter det rigorösa säkerhetssystemet. Alla besökare är föranmälda och får skriva in sig, så också vi.  Vi får en namnetikett att bära och föses in i ett rum där vi får lämna ifrån oss ytterkläder och väskor med löfte om att de övervakas. Trots detta känns bemötandet trevligt och välkomnande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Det ursprungliga schemat har stökats om lite på grund av vår försening och snabbt delas vi in i tre grupper utefter de namnetiketter vi fått. Det märks att de är vana vid studiebesök, allt går väldigt kvickt och effektivt till. Vi är den grupp som först får en rundtur på skolan. Överallt pryds väggarna av skolarbeten i glada färger. Miljön är härligt kreativ och genomsyras av det pågående lärandet. Vi visas runt i klassrum där lektioner pågår. I en klass målas det vulkaner och eleverna får välja fritt vilken teknik de vill använda sig av. Några väljer papper och kritor och andra arbetar med digitala verktyg. Möblerna är anpassade för eleverna med låga bord och stolar. Lite som att befinna sig i Lilleputtlandet. Väggarna i klassrummen är också täckta med elevarbeten och lärandetips. En annan klass arbetar med väder och klimat genom att jämföra England och Ryssland. De själva väljer vilket presentationsverktyg de vill använda. Vår guide berättar att de appar och program som används på skolan gör eleverna till producenter, bla iMovie, Chatterpix, Green Screen, Comic Life, Aurasma, Popplet, Book Creator. Eleverna är också de vana vid besökare och de svarar artigt och tillmötesgående på våra frågor. Lärarna fortsätter, utan avbrott, sin undervisning genom att gå runt i klassrummet bland eleverna. Då och då skickas ett elevarbete upp på ”boarden” längst fram och tillsammans tittar de och ger respons på varandras arbeten. Läraren ställer öppna frågor som ger eleverna möjlighet att utveckla sina resonemang och arbeten. Hela tiden pågår ett surr av aktivitet och lärande. Stilla undrar jag om det skulle ges samma intryck i ett av våra klassrum och svaret är jakande. Dock är det svårt att se sitt eget med en utomståendes perspektiv. Det är lätt att tro att gräset är grönare hos grannen, likväl som det är att bli hemmablind och belåtet luta sig tillbaka. Hursomhelst så finns det mycket jag registrerar för att ta med mig hem till min egen undervisning och inputs kan vi inte få för mycket av. Innan vår rundtur är över får vi träffa elever som ska ge oss en inblick i vilka appar de använder och hur man praktiskt gör. Jag hamnar hos två 10-åringar som gladeligen demonstrerar iMovie för mig. De är så kunniga och hanterar verktyget vant och skickligt. Jag får en snabbkurs i hur man hämtar bilder på Google och då uppstår en intressant diskussion om upphovsrätt. Jag försöker förklara vad vi har att förhålla oss till när det gäller bilder men de förstår inte vad jag menar. De får använda vilka bilder som helst från internet och när jag ska visa dem de användarrättigheter som finns att välja på i Googles bildsök så finns det inte. Spännande för mig som arbetar så hårt och enträget för att få eleverna att förstå upphovsrätten på internet. Jag hann också få sitta bredvid en sjuårig flicka som visade mig hur hon använder sig av appen ChatterPix. Tänk om hon visste vilken succé den har gjort i min slöjdsal och vilken nytta jag och mina elever har av den. Dessa elever var den absolut största behållningen av hela skolbesöket, ja av hela resan faktiskt.

 

Efter rundturen fick vi oss ett kort föredrag om skolans historia, organisation och utveckling. De beskrev en skola som gått från att ha lite drygt 30 % av elever som når godkänt vid examen, till att nu ha över 90 %. 2010 beslöts det att skolan behövde stöd och ett samarbete uppstod med en annan mer framgångsrik skola, Grazebrook Primar School i samma område. Detta är förhållandevis unikt för just Hackney  i London och inget som är vanligt i andra delar av England. Framgången beror, enligt dem själva, på att de har utgått från en stabil organisation och utvecklat efter tid. Där finns en ledningsgrupp som stöttar upp rektorn med syfte att säkra en hög standard och som besitter den kompetens och erfarenhet som krävs för att inspirera, motivera och driva skolan framåt. Min uppfattning är att här är arbetsuppgifterna klart fördelade med rätt person på rätt plats. Här kan jag se att vi har en del att ta till oss av. Våra pedagogiska ledare behöver få rikta in sig mer på den pedagogiska ledningsfunktionen och lämna över andra, mer administrativa uppgifter, till någon annan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Shacklewell Primary School finns för närvarande 14 klasser, åldrarna är 4 – 11 år och det är ca 30 elever per klass, två paralleller per årskurs. Varje klass har en lärare och en lärarassistent. Skolan har en väl utvecklad IKT-strategi där infrastrukturen varit en viktig del och gett förutsättningar för den digitala utvecklingen. Skolan har inte ett en-till-en-system utan man har satsat på många olika och då kanske ca 8-10 st läsplattor/paddor per klass. Utöver detta har eleverna tillgång till en IKT-sal med både stationära och bärbara datorer samt en lärare som ansvarar både för det tekniska och utbildning av både lärare och elever. Syftet med de digitala verktygen är tydligt, eleverna är producenter och inte bara konsumenter. Apparna är endast ett fåtal och de är inte ämnesinriktade utan tanken är att eleverna ska kunna hantera dem väl och i vilket ämne som helst. Det är lärandet som sätts i första rummet och tekniken får komma i efterhand. Här finns en del att lära, anser jag, både vad gäller hur viktigt det är att infrastrukturen fungerar men också på vilket sätt vi använder de digitala verktygen. Det finns en fara att vi flyttar in våra böcker och traditionella läromedel i de digitala verktygen istället för att se hur vi kan passa på att förändra och tänka om.

 

Precis som alla andra skolor har Shacklewell Primary School en vision,

”Vårt mål är att ge bästa möjliga grundskoleutbildning i en stimulerande och kreativ miljö. Vi vill utveckla en passion för lärande, inspirerad av högkvalitativ undervisning och utveckla och bygga vidare på individuella styrkor och talanger. Vi förväntar oss att alla barn i våra skolor når åldersrelaterade nivåer, i linje med nationella förväntningar, som ett minimum, och vi strävar efter att se till att hindren för lärande tas bort, så att varje elev i båda våra skolor når sin fulla potential.” 

Den är oerhört välformulerad men det som slår mig är att de faktiskt jobbar med denna vision i siktet. Den är inte uppe i det blå och svävar, utan den är en realitet och skolans resultatvändning visar att visioner går att omsätta till verklighet. Det här är ingen privatskola med god ekonomi eller med elever som kommer från familjer med ordnade förhållanden och goda förutsättningar. Nej, detta är en kommunal skola med begränsade resurser och ett upptagningsområde med elever med väldigt olika bakgrund och förutsättningar. Här har man trots detta (eller kanske just därför) lyckats, till och med så väl att det gett eko världen över. Skolan tar emot massor med studiebesök och sprider sin vision men det är inte bara med vackra ord och pålästa föredragshållare utan här får vi möta engagerade och kunniga elever som ett sorts kvitto på att detta upplägg och arbetssätt är en bra kompass när mål ska uppnås.

 

 


email

 

 

Vi som åker:

Joacim Karlsson, lärare Transtenskolan

Joacim.karlsson@hallsberg.se

Alexander Östring, IT-tekniker Bildningsförvaltningen

alexander.ostring@hallsberg.se

Anders Jidsjö, lärare Transtenskolan

anders.jidsjo@hallsberg.se

Anna Garp, förskollärare Förskolan Stocksätter

anna.garp@hallsberg.se

Anna-Karin Goddard, lärare Östansjö skola

anna-karin.goddard@hallsberg.se

Anneli Sunnari, lärare Folkasboskolan

anneli.sunnari@hallsberg.se

Björn Eklund, specialpedagog Sköllersta skola

bjorn.eklund@hallsberg.se

Camilla Edlund, barnskötare Förskolan Treudden

camilla.eklund.edlund@hallsberg.se

Carina Koutakis, utvecklingssamordnare Bildningsförvaltningen

carina.koutakis@hallsberg.se

Caroline Schreiber, rektor Sköllersta skola

caroline.schreiber@hallsberg.se

Cecilia Lindskog, rektor Transtenskolan

cecilia.lindskog@hallsberg.se

Elenor Elofsson, förskollärare Förskolan Tallbacken

elenor.elofsson@hallsberg.se

Ermina Thuresson, förskollärare Förskolan Ekhagen

ermina.thuresson@hallsberg.se

Mattias Blomfeldt, förskollärare Förskolan Björkängen.

mattias.blomfeldt@hallsberg.se

Frank Lind, lärare Folkasboskolan

frank.lind@hallsberg.se

Greta Åkesson, lärare Sköllersta skola

greta.akesson@hallsberg.se

Hanna Henriksen, lärare Långängskolan

hanna.henriksen@hallsberg.se

Ingela Näslund, förskollärare Förskolan Vibytorp

ingela.naslund@hallsberg.se

Isabelle Djus, förskollärare Förskolan Gullvivan

isabelle.djus@hallsberg.se

Jenny Jonsson, lärare Fredriksbergskolan

jenny.jonsson@hallsberg.se

Joakim Hammarlund, lärare Stocksätterskolan

joakim.hammarlund@hallsberg.se

Lena Hjärtsjö Larsson, lärare Östansjö skola

lena.hjartsjo.larsson@hallsberg.se

Madelene Glad, förskollärare Förskolan Hjorten

madelene.glad@hallsberg.se

Malin Larsson: IT-pedagog vid centrala elevhälsan i Hallsbergs kommun.

malin.e.larsson@hallsberg.se

Maria Olofsson, förskollärare Förskolan Hässleberg

maria.olofsson@hallsberg.se

Marie Rundberg, rektor Östansjö skola

marie.rundberg@hallsberg.se

Nils Mikaelsson, lärare Stocksätterskolan

nils.mikaelsson@hallsberg.se

Philip Svidén, lärare Folkasboskolan

philip.sviden@hallsberg.se

Regina Lang, förskollärare Förskolan Vibytorp

regina.lang@hallsberg.se

Sandra Olsson, förskollärare Förskolan Sagobacken

sandra.olsson@hallsberg.se

Sofie Billström, förskolechef Förskoleområde 3 centrala Hallsberg

sofie.billstrom@hallsberg.se

Stina Ohlsson, specialpedagog Hallsberg

stina.ohlsson@hallsberg.se

Tomas Yngström, lärare Långängskolan

tomas.yngstrom@hallsberg.se

Tommy Rosmark, fritidspedagog Långängskolan

tommy.rosmark@hallsberg.se

Veronica Persson Fredin, förskollärare Förskolan Björkängen

veronica.persson.fredin@hallsberg.se