IMG_0521.jpg

Ett ämne som debatterats mycket på sista tiden är fysisk aktivitet. Det hörs förslag om att utöka idrottstimmarna i skolan och en del skolor lägger in dagliga fysisk aktivitet på schemat. Anders Hansens föreläsning ger en aha-upplevelse för den som inte förstått innan hur viktigt det är att röra på sig, för andra ger den en bekräftelse på någon man redan visste.

Det känns bra att höra att minnet kan förbättras genom fysisk aktivitet. Att trots att hippocampus, det ställe i hjärnan där minnet sitter, krymper med åldern är det inte kört. Om man är fysiskt aktiv stannar minskning av, ja hippocampus kan rent av växa och bli större och kanske kan man till och med få tillbaka samma goda minne som en 25-åring högt upp i åldern, det vet man inte. Men vågar man att chansa?

Föreläsaren har som exempel Bunkeflo-studien som visade att extra idrott gav eleverna bättre resultat i matematik och svenska. 

Den forskning som föreläsare lyfter fram visar att en timme efter att man haft ett fyspass presterar man bättre resultat på olika tester. Så lite som 4 minuters aktivitet förbättrar läsinlärningen hos nioåringar. Allra bäst lär man sig medan man rör på sig!

Även vårt mentala mående förbättras av att vi rör på oss. Vid konditionsträning frigörs ämnet BDNF i kroppen, ett ämne som vid för låga halter kan leda till depression. 

Allt sammantaget kan ingen som lyssnat på Anders Hansen tveka om att vi måste utöka idrottstimmarna i skolan. Det vi lär oss som barn har vi med oss hela livet och som Anders avslutade med att säga, det handlar inte om att var sportig utan att få hjärnan att fungera. 

 


email

 

 

Vi som åker:

Joacim Karlsson, lärare Transtenskolan

Joacim.karlsson@hallsberg.se

Alexander Östring, IT-tekniker Bildningsförvaltningen

alexander.ostring@hallsberg.se

Anders Jidsjö, lärare Transtenskolan

anders.jidsjo@hallsberg.se

Anna Garp, förskollärare Förskolan Stocksätter

anna.garp@hallsberg.se

Anna-Karin Goddard, lärare Östansjö skola

anna-karin.goddard@hallsberg.se

Anneli Sunnari, lärare Folkasboskolan

anneli.sunnari@hallsberg.se

Björn Eklund, specialpedagog Sköllersta skola

bjorn.eklund@hallsberg.se

Camilla Edlund, barnskötare Förskolan Treudden

camilla.eklund.edlund@hallsberg.se

Carina Koutakis, utvecklingssamordnare Bildningsförvaltningen

carina.koutakis@hallsberg.se

Caroline Schreiber, rektor Sköllersta skola

caroline.schreiber@hallsberg.se

Cecilia Lindskog, rektor Transtenskolan

cecilia.lindskog@hallsberg.se

Elenor Elofsson, förskollärare Förskolan Tallbacken

elenor.elofsson@hallsberg.se

Ermina Thuresson, förskollärare Förskolan Ekhagen

ermina.thuresson@hallsberg.se

Mattias Blomfeldt, förskollärare Förskolan Björkängen.

mattias.blomfeldt@hallsberg.se

Frank Lind, lärare Folkasboskolan

frank.lind@hallsberg.se

Greta Åkesson, lärare Sköllersta skola

greta.akesson@hallsberg.se

Hanna Henriksen, lärare Långängskolan

hanna.henriksen@hallsberg.se

Ingela Näslund, förskollärare Förskolan Vibytorp

ingela.naslund@hallsberg.se

Isabelle Djus, förskollärare Förskolan Gullvivan

isabelle.djus@hallsberg.se

Jenny Jonsson, lärare Fredriksbergskolan

jenny.jonsson@hallsberg.se

Joakim Hammarlund, lärare Stocksätterskolan

joakim.hammarlund@hallsberg.se

Lena Hjärtsjö Larsson, lärare Östansjö skola

lena.hjartsjo.larsson@hallsberg.se

Madelene Glad, förskollärare Förskolan Hjorten

madelene.glad@hallsberg.se

Malin Larsson: IT-pedagog vid centrala elevhälsan i Hallsbergs kommun.

malin.e.larsson@hallsberg.se

Maria Olofsson, förskollärare Förskolan Hässleberg

maria.olofsson@hallsberg.se

Marie Rundberg, rektor Östansjö skola

marie.rundberg@hallsberg.se

Nils Mikaelsson, lärare Stocksätterskolan

nils.mikaelsson@hallsberg.se

Philip Svidén, lärare Folkasboskolan

philip.sviden@hallsberg.se

Regina Lang, förskollärare Förskolan Vibytorp

regina.lang@hallsberg.se

Sandra Olsson, förskollärare Förskolan Sagobacken

sandra.olsson@hallsberg.se

Sofie Billström, förskolechef Förskoleområde 3 centrala Hallsberg

sofie.billstrom@hallsberg.se

Stina Ohlsson, specialpedagog Hallsberg

stina.ohlsson@hallsberg.se

Tomas Yngström, lärare Långängskolan

tomas.yngstrom@hallsberg.se

Tommy Rosmark, fritidspedagog Långängskolan

tommy.rosmark@hallsberg.se

Veronica Persson Fredin, förskollärare Förskolan Björkängen

veronica.persson.fredin@hallsberg.se