IMG_0521.jpg

Hans Persson menar att hur kan variation och kreativitet vara lustfyllt och lärande, det är så viktigt att barnen använder sig av hypoteser som leder till att de undersöker och utforskar som i sin tur leder till att alla får känna sig viktiga och smarta.

Övergripande strukturer

⬇️

Meningsfulla sekvenser

⬇️

Intressanta lektioner

⬇️

Goda resultat

 

Efter ha lyssnat på Hans Persson blev vi inspirerade att om fler pedagoger vågar tänja på undervisningen kommer vi mötas av att fler barn känner sig lyckade och att de får en tilltro till att de kan. Som Hans uttryckte det så kommer fler talanger upptäckas i klassrummet om barnen får möjligheten att tro på sig själva. Föreläsningen genomsyrades av att barnen får möjlighet att använda sig av sina hypoteser som i sin tur leder till undersökning och utforskande. En varierad undervisning fångar barnen, barnen måste få känna att det de gör är meningsfulla uppdrag. Hans trycker på att noggranna iakttagelser från barnen leder till fantastiska lösningar.

 

Därför kan det vara bra att kontinuerligt ställa sig frågor som:

Hur kan kreativitet vara kraftfull och likvärdig utbildning för barnen?

Hur ger man verksamheten ett lyft genom att använda digitala verktyg?

Hur ofta känner du som pedagog att åh det här ska bli roligt att göra idag? "Med barnen"

En inspirerande föreläsare som påminner oss att återbruka gammalt material och humor är en stor del i undervisningen för att få med sig barnen.

Vill ni veta mer om Hans, tips på appar, material, laborationsfilmer gå in på: www.hanper.se

 

Tack för oss, Helena Finnman och Anna Garp

 


email

 

 

Vi som åker:

Joacim Karlsson, lärare Transtenskolan

Joacim.karlsson@hallsberg.se

Alexander Östring, IT-tekniker Bildningsförvaltningen

alexander.ostring@hallsberg.se

Anders Jidsjö, lärare Transtenskolan

anders.jidsjo@hallsberg.se

Anna Garp, förskollärare Förskolan Stocksätter

anna.garp@hallsberg.se

Anna-Karin Goddard, lärare Östansjö skola

anna-karin.goddard@hallsberg.se

Anneli Sunnari, lärare Folkasboskolan

anneli.sunnari@hallsberg.se

Björn Eklund, specialpedagog Sköllersta skola

bjorn.eklund@hallsberg.se

Camilla Edlund, barnskötare Förskolan Treudden

camilla.eklund.edlund@hallsberg.se

Carina Koutakis, utvecklingssamordnare Bildningsförvaltningen

carina.koutakis@hallsberg.se

Caroline Schreiber, rektor Sköllersta skola

caroline.schreiber@hallsberg.se

Cecilia Lindskog, rektor Transtenskolan

cecilia.lindskog@hallsberg.se

Elenor Elofsson, förskollärare Förskolan Tallbacken

elenor.elofsson@hallsberg.se

Ermina Thuresson, förskollärare Förskolan Ekhagen

ermina.thuresson@hallsberg.se

Mattias Blomfeldt, förskollärare Förskolan Björkängen.

mattias.blomfeldt@hallsberg.se

Frank Lind, lärare Folkasboskolan

frank.lind@hallsberg.se

Greta Åkesson, lärare Sköllersta skola

greta.akesson@hallsberg.se

Hanna Henriksen, lärare Långängskolan

hanna.henriksen@hallsberg.se

Ingela Näslund, förskollärare Förskolan Vibytorp

ingela.naslund@hallsberg.se

Isabelle Djus, förskollärare Förskolan Gullvivan

isabelle.djus@hallsberg.se

Jenny Jonsson, lärare Fredriksbergskolan

jenny.jonsson@hallsberg.se

Joakim Hammarlund, lärare Stocksätterskolan

joakim.hammarlund@hallsberg.se

Lena Hjärtsjö Larsson, lärare Östansjö skola

lena.hjartsjo.larsson@hallsberg.se

Madelene Glad, förskollärare Förskolan Hjorten

madelene.glad@hallsberg.se

Malin Larsson: IT-pedagog vid centrala elevhälsan i Hallsbergs kommun.

malin.e.larsson@hallsberg.se

Maria Olofsson, förskollärare Förskolan Hässleberg

maria.olofsson@hallsberg.se

Marie Rundberg, rektor Östansjö skola

marie.rundberg@hallsberg.se

Nils Mikaelsson, lärare Stocksätterskolan

nils.mikaelsson@hallsberg.se

Philip Svidén, lärare Folkasboskolan

philip.sviden@hallsberg.se

Regina Lang, förskollärare Förskolan Vibytorp

regina.lang@hallsberg.se

Sandra Olsson, förskollärare Förskolan Sagobacken

sandra.olsson@hallsberg.se

Sofie Billström, förskolechef Förskoleområde 3 centrala Hallsberg

sofie.billstrom@hallsberg.se

Stina Ohlsson, specialpedagog Hallsberg

stina.ohlsson@hallsberg.se

Tomas Yngström, lärare Långängskolan

tomas.yngstrom@hallsberg.se

Tommy Rosmark, fritidspedagog Långängskolan

tommy.rosmark@hallsberg.se

Veronica Persson Fredin, förskollärare Förskolan Björkängen

veronica.persson.fredin@hallsberg.se