IMG_0521.jpg

När jag såg att James Nottingham var en av föreläsarna på årets Bett-konferens blev jag mycket glad. Jag har läst en del om hans pedagogik och jag tror att det kan vara en viktig del i undervisningen.

Jag har haft som mitt eget mål att öka elevinflytandet och elevernas engagemang på lektionerna. Jag har funderat på vad som händer med de där vetgiriga barnen som älskar att lära sig när de är 7 år och sedan plötsligt är 11 år och förpubertala. Att aktivera eleverna via dialog tror jag kan vara en nyckel till att få upp intresset för undervisningen.

Föreläsningen drog igång i ett rasande tempo. Jag som hade tänkt anteckna mycket hade inte en chans för James använder sin teknik med utmanade/aktiverande dialog även på sina föreläsningar.  Den första övningen vi gjorde var att skriva ner ett antal yrken på lappar och sedan lägga dem i en viss formation. Detta utan att veta hur de skulle rangordnas. Detta skapade livliga diskussioner i grupperna.

 Denna idé tog jag genast med mig hem och körde i NO. Exempelvis i min 6:a så arbetar vi med människokroppen. Jag klippte ut lappar med orden HJÄRNA, HJÄRTA, SKELETT, HUD, LEVER, NJURAR, MAGSÄCK, MUSKLER, NERVER och sedan fick eleverna ena gången rangordna dem efter vilken som var viktigast. Detta gav en halvtimmes het diskussion och de fick träna förmågan både att argumentera och att välja och värdera. De kände att de verkligen fick träna på organens namn och funktion. De tyckte att det var jätteroligt. En annan gång fick de lägga korten i grupper utifrån vilka som samverkade med varandra.

 En annan sak som James visade var en bild på två stigar. Den ena var helt slät och fin och den andra var full med rötter och brant. Vilken väljer ni? Ser den branta mer spännande ut? Den ser intressant ut. Att kalla utmaningar för intressanta istället för svåra är avgörande för hur eleverna kommer ta sig an exempelvis matematiska problem. Vi fick träna som något slags väckelsemöte att säga INTERESTING i situationer man skulle vilja säga svårt.

Efter föreläsningen var det en kort paus sedan startade en workshop. Där var vi max 20 deltagare så det var också väldigt intressant att få chans att prata med honom. Vi blev ihopsatta fyra och fyra. Då fick vi göra en övning där en i taget fick se en bild och de andra gruppen blunda. Sedan fick man rita allt man kunde komma ihåg. Sedan fick nästa titta och rita och de andra blunda. På slutet fick vi hjälpas åt att guida en som fick se bilden en gång till och sedan rita klart. Jag kan säga att jag fortfarande minns bilden. Detta sätt att aktivera alla lärande resurser i minnet tror jag kan vara en nyckel till att få eleverna att minnas men på ett roligt sätt.

 Detta testade jag med eleverna. Då visade jag en människokropp med de viktigaste organen utplacerade och eleverna kämpade verkligen för att klara det. Det gick faktiskt riktigt bra för dem några veckor senare på sluttestet. De kom ihåg organens utseende, placering och namn.

 Jag har nu satt ihop uppvärmnings aktiviteter till lektionerna som baseras på det jag lärde mig från James. Sammanfattningsvis är uppvärmningen något av detta:

  •           Rangordna lappar med begrepp, utifrån olika uppdrag
  •           Rita av en bild i grupp, minnesövningen
  •           Gissa ordet, man skriver ett begrepp bakom eleven så ska klassen förklara ordet för eleven som ska gissa.
  •          Sedan så klarar vi oss inte utan att ha Kahoot. Det är också med i diskussionsövningarna.
  •  Jag kan bara säga att eleverna älskar det och de har verkligen ökat sin begreppsanvändning.

 

 

 


email

 

 

Vi som åker:

Joacim Karlsson, lärare Transtenskolan

Joacim.karlsson@hallsberg.se

Alexander Östring, IT-tekniker Bildningsförvaltningen

alexander.ostring@hallsberg.se

Anders Jidsjö, lärare Transtenskolan

anders.jidsjo@hallsberg.se

Anna Garp, förskollärare Förskolan Stocksätter

anna.garp@hallsberg.se

Anna-Karin Goddard, lärare Östansjö skola

anna-karin.goddard@hallsberg.se

Anneli Sunnari, lärare Folkasboskolan

anneli.sunnari@hallsberg.se

Björn Eklund, specialpedagog Sköllersta skola

bjorn.eklund@hallsberg.se

Camilla Edlund, barnskötare Förskolan Treudden

camilla.eklund.edlund@hallsberg.se

Carina Koutakis, utvecklingssamordnare Bildningsförvaltningen

carina.koutakis@hallsberg.se

Caroline Schreiber, rektor Sköllersta skola

caroline.schreiber@hallsberg.se

Cecilia Lindskog, rektor Transtenskolan

cecilia.lindskog@hallsberg.se

Elenor Elofsson, förskollärare Förskolan Tallbacken

elenor.elofsson@hallsberg.se

Ermina Thuresson, förskollärare Förskolan Ekhagen

ermina.thuresson@hallsberg.se

Mattias Blomfeldt, förskollärare Förskolan Björkängen.

mattias.blomfeldt@hallsberg.se

Frank Lind, lärare Folkasboskolan

frank.lind@hallsberg.se

Greta Åkesson, lärare Sköllersta skola

greta.akesson@hallsberg.se

Hanna Henriksen, lärare Långängskolan

hanna.henriksen@hallsberg.se

Ingela Näslund, förskollärare Förskolan Vibytorp

ingela.naslund@hallsberg.se

Isabelle Djus, förskollärare Förskolan Gullvivan

isabelle.djus@hallsberg.se

Jenny Jonsson, lärare Fredriksbergskolan

jenny.jonsson@hallsberg.se

Joakim Hammarlund, lärare Stocksätterskolan

joakim.hammarlund@hallsberg.se

Lena Hjärtsjö Larsson, lärare Östansjö skola

lena.hjartsjo.larsson@hallsberg.se

Madelene Glad, förskollärare Förskolan Hjorten

madelene.glad@hallsberg.se

Malin Larsson: IT-pedagog vid centrala elevhälsan i Hallsbergs kommun.

malin.e.larsson@hallsberg.se

Maria Olofsson, förskollärare Förskolan Hässleberg

maria.olofsson@hallsberg.se

Marie Rundberg, rektor Östansjö skola

marie.rundberg@hallsberg.se

Nils Mikaelsson, lärare Stocksätterskolan

nils.mikaelsson@hallsberg.se

Philip Svidén, lärare Folkasboskolan

philip.sviden@hallsberg.se

Regina Lang, förskollärare Förskolan Vibytorp

regina.lang@hallsberg.se

Sandra Olsson, förskollärare Förskolan Sagobacken

sandra.olsson@hallsberg.se

Sofie Billström, förskolechef Förskoleområde 3 centrala Hallsberg

sofie.billstrom@hallsberg.se

Stina Ohlsson, specialpedagog Hallsberg

stina.ohlsson@hallsberg.se

Tomas Yngström, lärare Långängskolan

tomas.yngstrom@hallsberg.se

Tommy Rosmark, fritidspedagog Långängskolan

tommy.rosmark@hallsberg.se

Veronica Persson Fredin, förskollärare Förskolan Björkängen

veronica.persson.fredin@hallsberg.se