IMG_0521.jpg

Föreläsare Hans Gustafsson -Utsättas för förändring eller delta i utveckling-ditt val!   

Vi vill utveckla, men hur gör vi när vi stöter på motstånd tex."Det var bättre förr"?

När vi leder utveckling/förändring måste vi ha en bred kunskap. Var ligger problemet? Vågar man inte, vill man inte eller orkar man inte? Det räcker att det är fel på ett ställe, så fungerar det inte. Vi måste tänka utanför boxen, så vi hittar strukturer där vi får pauser, reflektionstid med mera för att utvecklas

Alla ska arbeta mot ett fokus. Alla ska hjälpa till att stötta. När vi gör så här-hur uppfattas det? Titta -observera-Utvärdera. Hur uppfattas det och vad leder det till? Hitta rätt och nya arbetssätt.

Offensivt kvalitetsarbete. Sätt barnet/eleven i centrum. 1) Basera beslut på fakta 2) Hur hanterar vi fakta så det blir resultat? 3) Arbeta i processer 4) Skapa förutsättningar för delaktighet 5) Arbeta med ständiga förbättringar 6) Engagerat ledarskap.

Vi har världens viktigaste jobb, så tillsammans ska vi "Bygga en känsla, en tanke vi är överens om". Alla ska tänka så här:"Jag ska bidra med mitt och jag ska bli bättre". Tillsammans ska vi utvecklas från ärligt nuläge till önskat läge (Kultur-Process-Struktur).

Vi gick också igenom. Teorin om "Förändringens fyra rum"/Claes Jonssons forskning. Han skriver om hur en person eller en grupp går igenom olika stadier i en process. 1) Nöjdhet 2) Censur 3) Förvirring 4) Inspiration. Detta verkade vara ett bra redskap för chefer och ledare när det gäller styrning-ledning-kommunikation-uppföljning. De fyra rummen ska ge deltagarna delaktighet i utvecklingen samt tro på den som leder.

Om man vill så kan man också gå in och läsa Hans Gustafssons  utvecklingsarbete i Vaggeryd "Från vaggan till graven".

Lars föreläsning hade med forskning,den var kompetenshöjande, rolig, allvarlig och utmanande. Allt detta tog mina tankar flera gånger från nuläge till önskat läge.

""Byta ett ord eller två gjorde det lättare att gå. Alla människors möten borde vara så". Hjalmar Gullberg.


email

 

 

Vi som åker:

Joacim Karlsson, lärare Transtenskolan

Joacim.karlsson@hallsberg.se

Alexander Östring, IT-tekniker Bildningsförvaltningen

alexander.ostring@hallsberg.se

Anders Jidsjö, lärare Transtenskolan

anders.jidsjo@hallsberg.se

Anna Garp, förskollärare Förskolan Stocksätter

anna.garp@hallsberg.se

Anna-Karin Goddard, lärare Östansjö skola

anna-karin.goddard@hallsberg.se

Anneli Sunnari, lärare Folkasboskolan

anneli.sunnari@hallsberg.se

Björn Eklund, specialpedagog Sköllersta skola

bjorn.eklund@hallsberg.se

Camilla Edlund, barnskötare Förskolan Treudden

camilla.eklund.edlund@hallsberg.se

Carina Koutakis, utvecklingssamordnare Bildningsförvaltningen

carina.koutakis@hallsberg.se

Caroline Schreiber, rektor Sköllersta skola

caroline.schreiber@hallsberg.se

Cecilia Lindskog, rektor Transtenskolan

cecilia.lindskog@hallsberg.se

Elenor Elofsson, förskollärare Förskolan Tallbacken

elenor.elofsson@hallsberg.se

Ermina Thuresson, förskollärare Förskolan Ekhagen

ermina.thuresson@hallsberg.se

Mattias Blomfeldt, förskollärare Förskolan Björkängen.

mattias.blomfeldt@hallsberg.se

Frank Lind, lärare Folkasboskolan

frank.lind@hallsberg.se

Greta Åkesson, lärare Sköllersta skola

greta.akesson@hallsberg.se

Hanna Henriksen, lärare Långängskolan

hanna.henriksen@hallsberg.se

Ingela Näslund, förskollärare Förskolan Vibytorp

ingela.naslund@hallsberg.se

Isabelle Djus, förskollärare Förskolan Gullvivan

isabelle.djus@hallsberg.se

Jenny Jonsson, lärare Fredriksbergskolan

jenny.jonsson@hallsberg.se

Joakim Hammarlund, lärare Stocksätterskolan

joakim.hammarlund@hallsberg.se

Lena Hjärtsjö Larsson, lärare Östansjö skola

lena.hjartsjo.larsson@hallsberg.se

Madelene Glad, förskollärare Förskolan Hjorten

madelene.glad@hallsberg.se

Malin Larsson: IT-pedagog vid centrala elevhälsan i Hallsbergs kommun.

malin.e.larsson@hallsberg.se

Maria Olofsson, förskollärare Förskolan Hässleberg

maria.olofsson@hallsberg.se

Marie Rundberg, rektor Östansjö skola

marie.rundberg@hallsberg.se

Nils Mikaelsson, lärare Stocksätterskolan

nils.mikaelsson@hallsberg.se

Philip Svidén, lärare Folkasboskolan

philip.sviden@hallsberg.se

Regina Lang, förskollärare Förskolan Vibytorp

regina.lang@hallsberg.se

Sandra Olsson, förskollärare Förskolan Sagobacken

sandra.olsson@hallsberg.se

Sofie Billström, förskolechef Förskoleområde 3 centrala Hallsberg

sofie.billstrom@hallsberg.se

Stina Ohlsson, specialpedagog Hallsberg

stina.ohlsson@hallsberg.se

Tomas Yngström, lärare Långängskolan

tomas.yngstrom@hallsberg.se

Tommy Rosmark, fritidspedagog Långängskolan

tommy.rosmark@hallsberg.se

Veronica Persson Fredin, förskollärare Förskolan Björkängen

veronica.persson.fredin@hallsberg.se