IMG_0521.jpg

Veronica Lundin och Maria Björk arbetar som förskollärare på förskolan Snäckbacken i Sollentuna. Tillsammans har de skapat ett helhetsperspektiv mellan det analoga och det digitala i ett "Macerspace" som innebär att man ger barn och pedagoger möjlighet till kreativitet, skapande och problemlösning tillsammans.

Föreläsarna tar oss med på två olika teman som pågår parallellt på förskolans avdelningar, Babblarna med de yngre och Star Wars med de äldre barnen. Vi får följa processen från start av tema till att se hur arbetet växer fram tillsammans med barnen och hur de får det digitala att bli en naturlig och integrerad del av vardagen på förskolan. Man förstår att kommunikation, problemlösning och barnens lärande står i fokus och att deras inflytande och delaktighet är stor.

Arbetet med barnen är kreativt och jag kan känna igen vår verksamhet i mycket av deras arbete. De skapar till exempel en stor Babba-figur av ballonger, tidningspapper och tapetklister. De äldre barnen tillverkar ett rymdskepp av mjölkkartonger, planeter av ballong och snöre etcetera. Det kreativa skapandet är som sagt likt vårt. Det som för mig blir nytt är när de tillsammans med barnen börjar laborera med och tillför teknik av olika slag. De får rymdskeppet att lysa och låta. Även Babba blir interaktiv med en röst som de skapar med hjälp av det digitala verktyget Makeymakey (ett kretskort som blir ett tangentbord) tillsammans med dataprogrammet Scratch. De använder sedan en Green Screen för att skapa en rymdmiljö och göra film med barnen som astronauter och Babba-figuren åkande i rymdraketen. För detta använde de apparna Dokuments 5 och Green screen by do ink.

Pedagogerna lär tillsammans med barnen som hela tiden är delaktiga och medforskare i projekten. De ställer frågor som; Hur blev det så här? Vad lärde vi oss? Hur ska vi göra nu? Hur kommer vi vidare?

Föreläsarna är helt ärliga när de berättar om att det ibland blir fel och att tekniken inte alltid gör som de vill. De menar dock att det måste få ta tid och att man inte måste kunna allt från början. Det finns en vinning i att utforska tillsammans med barnen. Att lära tillsammans ger en styrka i att inte ge upp.


email

 

 

Vi som åker:

Joacim Karlsson, lärare Transtenskolan

Joacim.karlsson@hallsberg.se

Alexander Östring, IT-tekniker Bildningsförvaltningen

alexander.ostring@hallsberg.se

Anders Jidsjö, lärare Transtenskolan

anders.jidsjo@hallsberg.se

Anna Garp, förskollärare Förskolan Stocksätter

anna.garp@hallsberg.se

Anna-Karin Goddard, lärare Östansjö skola

anna-karin.goddard@hallsberg.se

Anneli Sunnari, lärare Folkasboskolan

anneli.sunnari@hallsberg.se

Björn Eklund, specialpedagog Sköllersta skola

bjorn.eklund@hallsberg.se

Camilla Edlund, barnskötare Förskolan Treudden

camilla.eklund.edlund@hallsberg.se

Carina Koutakis, utvecklingssamordnare Bildningsförvaltningen

carina.koutakis@hallsberg.se

Caroline Schreiber, rektor Sköllersta skola

caroline.schreiber@hallsberg.se

Cecilia Lindskog, rektor Transtenskolan

cecilia.lindskog@hallsberg.se

Elenor Elofsson, förskollärare Förskolan Tallbacken

elenor.elofsson@hallsberg.se

Ermina Thuresson, förskollärare Förskolan Ekhagen

ermina.thuresson@hallsberg.se

Mattias Blomfeldt, förskollärare Förskolan Björkängen.

mattias.blomfeldt@hallsberg.se

Frank Lind, lärare Folkasboskolan

frank.lind@hallsberg.se

Greta Åkesson, lärare Sköllersta skola

greta.akesson@hallsberg.se

Hanna Henriksen, lärare Långängskolan

hanna.henriksen@hallsberg.se

Ingela Näslund, förskollärare Förskolan Vibytorp

ingela.naslund@hallsberg.se

Isabelle Djus, förskollärare Förskolan Gullvivan

isabelle.djus@hallsberg.se

Jenny Jonsson, lärare Fredriksbergskolan

jenny.jonsson@hallsberg.se

Joakim Hammarlund, lärare Stocksätterskolan

joakim.hammarlund@hallsberg.se

Lena Hjärtsjö Larsson, lärare Östansjö skola

lena.hjartsjo.larsson@hallsberg.se

Madelene Glad, förskollärare Förskolan Hjorten

madelene.glad@hallsberg.se

Malin Larsson: IT-pedagog vid centrala elevhälsan i Hallsbergs kommun.

malin.e.larsson@hallsberg.se

Maria Olofsson, förskollärare Förskolan Hässleberg

maria.olofsson@hallsberg.se

Marie Rundberg, rektor Östansjö skola

marie.rundberg@hallsberg.se

Nils Mikaelsson, lärare Stocksätterskolan

nils.mikaelsson@hallsberg.se

Philip Svidén, lärare Folkasboskolan

philip.sviden@hallsberg.se

Regina Lang, förskollärare Förskolan Vibytorp

regina.lang@hallsberg.se

Sandra Olsson, förskollärare Förskolan Sagobacken

sandra.olsson@hallsberg.se

Sofie Billström, förskolechef Förskoleområde 3 centrala Hallsberg

sofie.billstrom@hallsberg.se

Stina Ohlsson, specialpedagog Hallsberg

stina.ohlsson@hallsberg.se

Tomas Yngström, lärare Långängskolan

tomas.yngstrom@hallsberg.se

Tommy Rosmark, fritidspedagog Långängskolan

tommy.rosmark@hallsberg.se

Veronica Persson Fredin, förskollärare Förskolan Björkängen

veronica.persson.fredin@hallsberg.se