IMG_0521.jpg

Linn Österås

Linn arbetar som klasslärare på S:t Karins svenska skola i Finland. På skolan arbetar eleverna med ipad och kör 1:1. Hon startar med att berätta allmänt om skolan i Finland. Vi får se Pisa resultaten och hon presenterar hur finländarna själva ser på skolan, se följande: Det finns många bra lärare i Finland och en stor respekt för läraryrket. Det är många som vill läsa till lärare så det är svårt att komma in på utbildningen. Hon berättar om hur lärarutbildningen ser ut och att det är viktigt med kompetensutveckling för de som redan är i yrket. Linn stryker under vikten av att det satsas mycket på att få med alla elever i starten och att alla elever ses som individer. Hon berättar också om läroplanen som innehåller sju kompetenser och även mycket stoff vilket skapar allmänbildning hos eleverna.

De sju kompetenserna:

1. Förmåga att tänka och lära sig

2. Kulturell och kommunikativ kompetens

3. Vardagskompetens

4. Multilitteracitet

5. Digital kompetens

6. Arbetslivskompetens och entreprenörskap

7. Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

Eleverna ska känna till kompetenserna och kunna göra egna delmål utifrån dessa. Linn återkommer under föreläsningen med vikten av att ha fokus på pedagogiken. Vid användning av teknologi ska alltid utgångspunkten vara pedagogiken. Hon nämner tre områden som ska flyta ihop: pedagogik, teknik och innehåll.

Lars Gustafsson var en mycket inspirerande föreläsare. Nedan följer valda delar från den.
Han pratde om det systematiska kvalitetsarbetet som det systematiska förbättringsarbetet. Vi har alla ett ansvar i det gemensamma förbättringsarbetet. Vi kan inte lägga "felet" på någon annan för den finns inte. Det finns bara du, jag och vi. Tillsammans måste vi skapa en organisation och en struktur som fungerar i vår verksamhet.

L. Gustafsson pratade om vikten av att värderingslöst observera oss själva i verksamheten för att nå utveckling. Vad ser vi? Ta reda på "när jag gör så här, vad leder det till?". Analysera varför det blir som det blir. Vi utvärderar mer än någonsin men har sämre resultat än någonsin, lägg kraften på analyserna! Gör inte mer av det som inte fungerar. Stanna upp och prova att göra på ett annat sätt. Våra beslut måste baseras på fakta.

För att lyckas måste vi samarbeta, hjälpa och stödja varandra prestigelöst. Vi måste bygga en känsla och en idé för verksamhetensom vi är överens om. Vi behöver en gemensam plan och en gemensam syn på hur vi tar oss an uppdraget. Vi behöver ställa oss frågor som: Vem är jag och varför är jag här? Vad är jag bra på och vad behöver jag bli bättre på? Vi behöver lägga fokus på rätt saker och arbeta med det som vi kan göra någonting åt.

Han lyfter initiativförmåga som en nyckel till framgång. Han visar en initiativstege och säger att vi måste agera för att nå utveckling. Det går snabbare att agera och sedan bli förlåten än att först be om lov.....

Som så många andra pratar han om att vi måste hålla i, hålla ut och hålla ihop. Det arbetet måste vi göra tillsammans. I förändringsprocesser reagerar och agerar vi på olika sätt. Han beskriver också fyra rum som vi passerar i förändringsprocessen. Han beskriver nöjdhetens rum, censurens rum, förvirringens rum samt inspirationens rum. Dessa fyra rum kan vi pendla lite mellan och olika personer passerar de olika rummen olika fort. För att lyckas i förändringsarbetet och få det att bestå och inte bara bli ytliga så krävs det att vi har förståelse för varandra. Vi måste även inse att vi kan se på saker på olika sätt och inte hamna i en maktkamp om vem som har rätt eller fel.

Det var intressant med de fyra olika rummen, hur vi är i de olika faserna och hur vi kan ta oss vidare. Jag tycker att det skulle vara givande om Lars Gustafsson kunde föreläsa för oss alla på en gemensam KUT-dag!

Jessica Bengtsson

Föreläsning med Jerker Porat om den tekniska utvecklingen i världen samt om spelet Minecraft och dess möjligheter till elevers utveckling i skolan.

Jerker Porat arbetar som lärinspiratör åt Microsoft och har sin bakgrund som lärare i fysik, biologi, matematik och idrott/hälsa. 

 

Underkategorier

Det första som slog mig under skolbesöket var alla intryck. Det hängde något på alla väggar och tak. Här kan ni ta del av lite:

Skolbesök


email

 

 

Vi som åker:

Joacim Karlsson, lärare Transtenskolan

Joacim.karlsson@hallsberg.se

Alexander Östring, IT-tekniker Bildningsförvaltningen

alexander.ostring@hallsberg.se

Anders Jidsjö, lärare Transtenskolan

anders.jidsjo@hallsberg.se

Anna Garp, förskollärare Förskolan Stocksätter

anna.garp@hallsberg.se

Anna-Karin Goddard, lärare Östansjö skola

anna-karin.goddard@hallsberg.se

Anneli Sunnari, lärare Folkasboskolan

anneli.sunnari@hallsberg.se

Björn Eklund, specialpedagog Sköllersta skola

bjorn.eklund@hallsberg.se

Camilla Edlund, barnskötare Förskolan Treudden

camilla.eklund.edlund@hallsberg.se

Carina Koutakis, utvecklingssamordnare Bildningsförvaltningen

carina.koutakis@hallsberg.se

Caroline Schreiber, rektor Sköllersta skola

caroline.schreiber@hallsberg.se

Cecilia Lindskog, rektor Transtenskolan

cecilia.lindskog@hallsberg.se

Elenor Elofsson, förskollärare Förskolan Tallbacken

elenor.elofsson@hallsberg.se

Ermina Thuresson, förskollärare Förskolan Ekhagen

ermina.thuresson@hallsberg.se

Mattias Blomfeldt, förskollärare Förskolan Björkängen.

mattias.blomfeldt@hallsberg.se

Frank Lind, lärare Folkasboskolan

frank.lind@hallsberg.se

Greta Åkesson, lärare Sköllersta skola

greta.akesson@hallsberg.se

Hanna Henriksen, lärare Långängskolan

hanna.henriksen@hallsberg.se

Ingela Näslund, förskollärare Förskolan Vibytorp

ingela.naslund@hallsberg.se

Isabelle Djus, förskollärare Förskolan Gullvivan

isabelle.djus@hallsberg.se

Jenny Jonsson, lärare Fredriksbergskolan

jenny.jonsson@hallsberg.se

Joakim Hammarlund, lärare Stocksätterskolan

joakim.hammarlund@hallsberg.se

Lena Hjärtsjö Larsson, lärare Östansjö skola

lena.hjartsjo.larsson@hallsberg.se

Madelene Glad, förskollärare Förskolan Hjorten

madelene.glad@hallsberg.se

Malin Larsson: IT-pedagog vid centrala elevhälsan i Hallsbergs kommun.

malin.e.larsson@hallsberg.se

Maria Olofsson, förskollärare Förskolan Hässleberg

maria.olofsson@hallsberg.se

Marie Rundberg, rektor Östansjö skola

marie.rundberg@hallsberg.se

Nils Mikaelsson, lärare Stocksätterskolan

nils.mikaelsson@hallsberg.se

Philip Svidén, lärare Folkasboskolan

philip.sviden@hallsberg.se

Regina Lang, förskollärare Förskolan Vibytorp

regina.lang@hallsberg.se

Sandra Olsson, förskollärare Förskolan Sagobacken

sandra.olsson@hallsberg.se

Sofie Billström, förskolechef Förskoleområde 3 centrala Hallsberg

sofie.billstrom@hallsberg.se

Stina Ohlsson, specialpedagog Hallsberg

stina.ohlsson@hallsberg.se

Tomas Yngström, lärare Långängskolan

tomas.yngstrom@hallsberg.se

Tommy Rosmark, fritidspedagog Långängskolan

tommy.rosmark@hallsberg.se

Veronica Persson Fredin, förskollärare Förskolan Björkängen

veronica.persson.fredin@hallsberg.se